Zarząd

Na posiedzeniu Zarządu Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego w dniu 31 stycznia 2014 r. ukonstytuował się zarząd w składzie:

Tomasz Chadamik – prezes

Sławomir Szczesio – wiceprezes

Rafał Dąbik – wiceprezes

Halina Kaftan  – sekretarz

Ryszard Mamenas – członek zarządu

Barbara Cichecka – członek zarządu

Wiesława Sujecka – członek zarządu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.