Szkolenie przewodników terenowych na zamku w Łęczycy

9 Sty

Zmiana terminu i kosztu są niezależne od Samorządu Przewodników Województwa Łódzkiego PTTK.    1. Szkolenie odbędzie się w dniu 23 lutego w godz. 11 – 14. Koszt 70 zł / os. 2. Do dnia 9 lutego musimy przesłać listę uczestników przesłać zawierającą: … Read More »

Podsumowanie działalności Oddziału PTTK w Żarnowie

7 Sty

Minął kolejny rok działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie. Z tej okazji w dniu 12 stycznia br. w miejscowym Domu Kultury  odbędzie się „Podsumowanie roku turystycznego 2018” z udziałem gości, członków i sympatyków O/PTTK w Żarnowie. Aktualnie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. mamy 298 członków z opłaconą składką, z czego ponad 52% stanowią dzieci i młodzież szkolna. Tak jak w latach poprzednich preferujemy turystykę aktywną, pieszą i kajakową. Jesienią powołaliśmy do życia Klub Turystyki Kajakowej przy Oddziale w Żarnowie, w którym znalazły się 33 osoby, nie tylko z Żarnowa ale również z innych miejscowości np. z Kielc, Sieradza, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska i Opoczna. Żarnowski oddział umożliwił  zainteresowanym udział w 14 spływach kajakowych, podczas których mogli oni przepłynąć 238 km szlaków wodnych rzeką Pilicą, Wartą, Nidą i Drzewiczką. W 2018 r. odbyło się 8 oddziałowych rajdów pieszych z udziałem 1230 osób. Ponadto nasi członkowie uczestniczyli w rajdach organizowanych przez inne oddziały PTTK. Wędrujemy pieszo od stycznia do grudnia, rozpoczynając Rajdem „Szlakiem Powstania Styczniowego” i kończąc „Żarnowskim Rajdem z Mikołajem”. Rok 2018 przebiegał w Towarzystwie pod hasłem „Z PTTK na szlakach niepodległości”, stąd też wiele imprez nawiązywało do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas podsumowania akcji w Warszawie, wyróżniono kilkanaście środowisk z całej Polski, a wśród nich znalazł się też żarnowski Oddział PTTK. Braliśmy udział w kilku ważnych przedsięwzięciach PTTK takich jak: Ogólnopolski Zlot Młodzieży PTTK w Elblągu, Ogólnopolski Zlot Turystów – Przyrodników we Włodawie, Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w Krakowie i Ogólnopolski Zlot Oddziałów i Kół PTTK. Cieszy nas I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Pierwsze kroki młodego patrioty” uzyskane przez członkinię szkolnego klubu PTTK z Miedznej Drewnianej. W 2018 r. odbyło się 18  wycieczek, w tym 16 krajowych i 2 zagraniczne (Czechy i Rumunia). Działania w sferze kultury to m. in. XXII Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”, udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”, cztery wyjazdy do Teatru Wielkiego w Łodzi. Warto podkreślić, że w grudniu odbył się 90-ty wyjazd do teatru licząc od 1997r.  Dwukrotnie wraz ze sprzymierzeńcami byliśmy organizatorem konferencji: w lipcu pt. „Potencjał turystyczny Środkowego Nadpilicza” i w listopadzie „Turystyka kajakowa w regionie”. Dobrze układa się współpraca z gminami Aleksandrów i Żarnów oraz władzami Przedborza. Nasze grupy uczestniczyły w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Łodzi i w obchodach wojewódzkich Światowego Dnia Turystyki w Inowłodzu. W planowaniu wycieczek nie zapominamy o ważnym przesłaniu „ dobrze jest znać obce kraje, ale swój to obowiązek”. Dwie wycieczki po powiecie opoczyńskim, pozwoliły naszym członkom na bliższe poznanie gmin Opoczno, Sławno, Poświętne oraz miasta Opoczna. Atrakcje krajoznawcze gminy Aleksandrów były też celem jednej z wycieczek. Od kilku lat realizujemy cykl wycieczek „ Śląskie  zabytki techniki”, w 2018 r. zwiedzaliśmy Katowice, Czeladź, Świętochłowice, Dąbrowę Górniczą, Żarki i Częstochowę. Ciekawą wycieczką przyrodniczą była wizyta w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Opisywane imprezy turystyczno – krajoznawcze umożliwiały zdobywanie odznak turystyki pieszej i kajakowej, zdobycia punktów do odznaki „Turysta – Przyrodnik” oraz odznak krajoznawczych. Promujemy powiat opoczyński poprzez Odznakę Krajoznawczą Powiatu Opoczyńskiego oraz sąsiednią gminę przez Turystyczno – Krajoznawczą Odznakę gminy Aleksandrów. Z danych statystycznych wynika, że w całym 2018 r. zorganizowaliśmy lub byliśmy uczestnikami 56 wydarzeń, co pozwoliło naszym członkom  i sympatykom, na wybór interesującej ich formy spędzenia wolnego czasu .
                                                                                                                            Włodzimierz Szafiński

Wigilia Oddziału PTTK w Łowiczu

22 Gru

                14 grudnia 2018 r. w restauracji „Polonia w Zaciszu” odbyła się coroczna Wigilia Oddziału PTTK w Łowiczu. W sumie w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym wzięło udział ponad 60 osób.
Wśród uczestników byli również nasi goście, z którymi współpracuje Oddział PTTK, obecni byli wicestarosta Piotr Malczyk, burmistrz Krzysztof Jan Kaliński, dyrektorzy instytucji kulturalnych w mieście i regionie: Renata Frączek dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej, Marzena Kozanecka-Zwierz dyrektor Muzeum w Łowiczu, Monika Antczak kurator Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Wojciech Brzozowski z Muzeum w Sromowie, Dorota i Paweł Aftewiczowie z Warsztatu Garncarskiego Rodziny Konopczyńskich w Bolimowie, Maciej Malangiewicz dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury oraz Piotr Płuszka ze Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty. Krótką modlitwę i pobłogosławienia opłatków dokonał ks. prał. Robert Kwatek, proboszcz parafii katedralnej w Łowiczu.
Uroczystość prowadził prezes oddziału Adam Szymański, który życzył udanego turystycznie i pełnego wrażeń krajoznawczych nowego roku. Rok 2018 upłynął w PTTK pod dwoma ważnymi rocznicami 110-lecia Oddziału PTK-PTTK i 100-lecia odzyskana niepodległości. Odczytał również list skierowany do uczestników uroczystości od biskupa Wojciecha Osiala. Podziękowania za współpracę z PTTK złożył proboszcz katedralny, który podkreślił rolę przewodników PTTK w poznawaniu historii Łowicza i katedry łowickiej. Dziękując za dotychczasową współpracę wicestarosta deklarował wspieranie działań w propagowaniu różnych form turystyki na terenie powiatu. Burmistrz podkreślił zaangażowanie środowiska PTTK w 2018 r., które bardzo aktywnie włączyło się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, w łowickim oddziale zorganizowano i współorganizowano ponad 40 wydarzeń. Podkreślił też aktywność PTTK w działalności wydawniczej na rzecz regionu, w minionym roku ukazało się 6 pozycji książkowych.
Wszyscy uczestnicy wigilii przełamali się opłatkiem i składali sobie serdeczne życzenia. Spożywano wigilijne potrawy, snuto plany na przeszłość. Podczas spotkania był też czas na wspomnienia minionego roku, w czym pomagała specjalnie przygotowana prezentacja zdjęć z wydarzeń w 2018 r., rajdów pieszych i rowerowych, spływów, spacerów patriotycznych i wędrówek z przewodnikami, wykładów, promocji książek, wywiadów i audycji radiowych. Na zakończenie wykonano wspólne zdjęcie uczestników wigilijnego spotkania. To był bardzo pracowity i owocny rok łowickiego oddziału PTTK.

tekst ZK. zdj. T. Caban, A. Kryściak, T. Wojciechowska