Wigilia Oddziału PTTK w Łowiczu

22 Gru

                14 grudnia 2018 r. w restauracji „Polonia w Zaciszu” odbyła się coroczna Wigilia Oddziału PTTK w Łowiczu. W sumie w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym wzięło udział ponad 60 osób.
Wśród uczestników byli również nasi goście, z którymi współpracuje Oddział PTTK, obecni byli wicestarosta Piotr Malczyk, burmistrz Krzysztof Jan Kaliński, dyrektorzy instytucji kulturalnych w mieście i regionie: Renata Frączek dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej, Marzena Kozanecka-Zwierz dyrektor Muzeum w Łowiczu, Monika Antczak kurator Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Wojciech Brzozowski z Muzeum w Sromowie, Dorota i Paweł Aftewiczowie z Warsztatu Garncarskiego Rodziny Konopczyńskich w Bolimowie, Maciej Malangiewicz dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury oraz Piotr Płuszka ze Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty. Krótką modlitwę i pobłogosławienia opłatków dokonał ks. prał. Robert Kwatek, proboszcz parafii katedralnej w Łowiczu.
Uroczystość prowadził prezes oddziału Adam Szymański, który życzył udanego turystycznie i pełnego wrażeń krajoznawczych nowego roku. Rok 2018 upłynął w PTTK pod dwoma ważnymi rocznicami 110-lecia Oddziału PTK-PTTK i 100-lecia odzyskana niepodległości. Odczytał również list skierowany do uczestników uroczystości od biskupa Wojciecha Osiala. Podziękowania za współpracę z PTTK złożył proboszcz katedralny, który podkreślił rolę przewodników PTTK w poznawaniu historii Łowicza i katedry łowickiej. Dziękując za dotychczasową współpracę wicestarosta deklarował wspieranie działań w propagowaniu różnych form turystyki na terenie powiatu. Burmistrz podkreślił zaangażowanie środowiska PTTK w 2018 r., które bardzo aktywnie włączyło się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, w łowickim oddziale zorganizowano i współorganizowano ponad 40 wydarzeń. Podkreślił też aktywność PTTK w działalności wydawniczej na rzecz regionu, w minionym roku ukazało się 6 pozycji książkowych.
Wszyscy uczestnicy wigilii przełamali się opłatkiem i składali sobie serdeczne życzenia. Spożywano wigilijne potrawy, snuto plany na przeszłość. Podczas spotkania był też czas na wspomnienia minionego roku, w czym pomagała specjalnie przygotowana prezentacja zdjęć z wydarzeń w 2018 r., rajdów pieszych i rowerowych, spływów, spacerów patriotycznych i wędrówek z przewodnikami, wykładów, promocji książek, wywiadów i audycji radiowych. Na zakończenie wykonano wspólne zdjęcie uczestników wigilijnego spotkania. To był bardzo pracowity i owocny rok łowickiego oddziału PTTK.

tekst ZK. zdj. T. Caban, A. Kryściak, T. Wojciechowska

Finał X edycji konkursu na Łowicką Szopkę Bożonarodzeniową

19 Gru

               14 grudnia w łowickim muzeum odbył się finał X edycji konkursu na Łowicką Szopkę Bożonarodzeniową. Od pierwszej edycji Koło Przewodników im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu jest fundatorem Nagrody Specjalnej w konkursie.

Wśród 55 zgłoszonych do konkursu prac Koło Przewodników wyróżniło pracę 4,5 letniej Mai Rychlewskiej z przedszkola Tere Fere w Łowiczu. Szopka była wyjątkowo słodka, bo… wykonana z piernika i lukru. Małej Mai w pracy pomagała mama Justyna. Obie panie przybyły na uroczystą galę. Maja otrzymała torbę pełną prezentów oraz specjalny dyplom Koła, zaś mamie podarowano książkę o Księżakach autorstwa Anieli Chmielińskiej – patronki Koła.

zdjęcia: lowicz.naszemiasto, lowicz24, ZK

Spływ kajakowy rzeką Brdą

19 Gru

               W weekend 8-9.12.2018r., czteroosobowa grupa członków KTK „Tratwa” działająca przy łowickim oddziale PTTK wybrała się na spływ kajakowy rzeką Brdą. Organizatorem wyprawy była firma „Kajaki Dylewski”. Kajakarze łącznie pokonali 40 kilometrów szlaku. Start pierwszego etapu miał miejsce w Żukowie. Po 25 kilometrach w miejscowości Płaskosz zakończył się sobotni dzień przygody z wiosłowaniem. Niedzielny etap to odcinek 15 kilometrów z Płaskosza do Piły (Piła Młyn).
Brda okazała się bardzo urozmaiconym i wymagającym szlakiem. Na wysokości Tucholi rzeka tworzy malowniczy przełom z licznymi bystrzami i zwałkami, zwany Piekłem, stanowiącym pomnik przyrody. Niezliczone meandry, czysta woda i piękno tucholskiej przyrody namawia kajakarzy do udziału w kolejnej kajakarskiej przygodzie na rzece Brdzie.
W spływie wzięli udział: A. Kolka, A. Mostowska, E. Foks, Z. Ziółkowski.

Tekst i zdjęcia: E.F.

Kolejna wycieczka po powiecie opoczyńskim

9 Gru

                  Tym razem Oddział PTTK w Żarnowie, zorganizował wycieczkę krajoznawczą do gminy Poświętne, aby zwiedzić obiekty zaliczane do Odznaki Krajoznawczej Powiatu Opoczyńskiego. Były to: drewniany młyn wodny we Fryszerce, Szaniec „Hubala” k/Anielina, kościół i klasztor filipinów w Studziannej – Poświętnem, obelisk w pobliżu nieistniejącej leśniczówki Bielawy oraz kapliczka i zabytkowe domy w Brudzewicach. Przewodnikiem po terenie gminy był dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Adam Grabowski. Po spotkaniu z dyrektorem, uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzenia wystawy czasowej „Opoczyńskie drogi do niepodległości”, eksponowanej w muzeum z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomimo niezbyt korzystnych prognoz pogodowych zapowiadanych na sobotę 8 grudnia, dzień okazał się bezdeszczowy i niezbyt zimny co sprzyjało spokojnemu zwiedzaniu. Przy Szańcu „Hubala” był czas i miejsce na krótkie przedstawienie postaci Henryka Dobrzańskiego, niezłomnego żołnierza, który walczył z Niemcami od września 1939 do kwietnia 1940 roku i zginął w pobliżu Anielina. Będąc w miejscu, w którym niegdyś stała leśniczówka Bielawy, uczestnicy wycieczki zobaczyli miejsce ostatniej wigilii Hubala i jego oddziału w 1939 roku, po której pojawili się na pasterce w kościele w Studziannej – Poświętnem. Od kilku lat w pierwszy piątek grudnia, organizowana jest tutaj przez szkołę jego imienia z Radomia i leśników, symboliczna „Hubalowa Wigilia”. Stąd przy obelisku zobaczyliśmy dwie choinki ubrane świątecznymi ozdobami, a także wieniec i znicze z dnia 7 grudnia. W naszej wycieczce wzięło udział 29 osób, z czego większość zwiedzała już poszczególne obiekty krajoznawcze z innych gmin powiatu opoczyńskiego. Warto podkreślić, że w roku 2018 Oddział PTTK w Żarnowie zweryfikował 45 Odznak Krajoznawczych Powiatu Opoczyńskiego, w tej liczbie 23 zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie. Pozostałe 22 sztuki odznak uzyskali w większości członkowie Oddziału PTTK w Żarnowie. Po sobotniej wyprawie zdobyli je: Witold Chotecki, Adam Grabowski, Urszula Jędrasik, Teresa Wilk, Małgorzata Podlewska, Małgorzata i Jan Szewczykowie, Ilona Bakalarz – Jończyk, Czesław Szwedkowicz i Jacek Wojciechowski. Zbiorowa wycieczka z przewodnikiem po trzech gminach powiatu tzn. Mniszków, Paradyż i Żarnów, zostanie przeprowadzona w 2019 roku.

Włodzimierz Szafiński

 

Fot. Barbara Kalinowska

Sypnęło książkami od łowickiego PTTK

7 Gru

Rok 2018 był wyjątkowo urodzajny w książki wydawane przez członków łowickiego PTTK. Już na początku roku ukazała się publikacja „Księżackim szlakiem. Działalność PTTK Oddział w Łowiczu w latach 2013-2017”. Książka została opracowana przez liczący dziesięć osób zespół redakcyjny członków PTTK. Publikacja przybliża dzieje organizacji w ostatnich latach, imprezy okolicznościowe i cykliczne oraz kalendarium wydarzeń i liczne zdjęcia z życia oddziału. W tym samym czasie ukazała się publikacja Krzysztofa M. Wiśniewskiego „O Jakubie Roszku i jego czasach w 450 rocznicę urodzin Łowiczanina, który został burmistrzem Krakowa”. Zeszyt przybliża dzieje rodziny Roszków i jej związki z Łowiczem i Krakowem.

Kolejną książką związaną z regionem łowickim była publikacja opracowana przez Agnieszkę Walczak „Zarys dziejów parafii Sobota. Jubileusz 500-lecia Kościoła pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sobocie”. Książka na prawie 120 stronach przybliża dzieje Soboty i tamtejszej parafii, dzieje kościoła i jego wyposażenie. Inną niezmiernie ważną książką jest monografia autorstwa dr Katarzyny Skierskiej-Pięty „Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Boczki Chełmońskie”. Publikacja przybliża prawie 45-letnią działalność jednego z najbardziej znanych łowickich zespołów ludowych. Zawiera obszerne dzieje zespołu oraz kalendarium jego działalności. Całość została wzbogacona dziesiątkami barwnych i czarno-białych fotografii.

Dwie kolejne książki dotyczyły tematyki niepodległościowej i wpisywały się w hasło PTTK „Na szlakach Niepodległości”. Pierwszą była praca doktorska Katarzyny Piotrkiewicz “Stanisław Rotstad (1895-1994). Lekarz, żołnierz, humanista”, dotycząca niezmiernie ważnej i ciekawej postaci “Łowickiego Judyma”. Ponad 230 stronicowa publikacja zawiera biografię bohatera, zaczynając od życia dziecięcego, rodzinnego i prywatnego przez karierę żołnierską i lekarską, a na pasjach i legendzie kończąc. Całość zawiera obszerny materiał zdjęciowy. Kolejną publikacją były wspomnienia „Stefan Cieślak. P.O.W. i rozbrojenie okupantów na Ziemi Łowickiej” w opracowaniu Zdzisława Kryściaka. Publikacja poza wspomnieniami bohatera rozbrajającego z oddziałami POW Niemców w Łowiczu zawiera zarys okoliczności rodzącej się niepodległości oraz obszerną biografię płk. Stefana Cieślaka.

W sumie członkowie PTTK w Łowiczu w 2018 roku wydali sześć publikacji książkowych, wnoszących wiele nowych informacji i ciekawostek do historii regionalnej i krajoznawstwa polskiego.

Tekst: ZK, zdjęcia: lowiczanin.info, K. Kryściak, T. Caban

T. Caban
T. Caban

Ossuarium Wielkiej Wojny w Joachimowie Mogiłach

7 Gru

W dniu 01.12.2018 r. w lesie w Joachimowie Mogiłach członkowie łowickiego oddziału PTTK uczestniczyli w niezwykłej uroczystości pochówku szczątków żołnierzy armii niemieckiej i armii rosyjskiej, poległych w okresie I Wojny Światowej w rejonie rzeki Rawki. Na kamieniu, który wskazuje miejsce utworzenia Ossuarium Wielkiej Wojny umieszczono napis: „Tu spoczywają żołnierze Armii Niemieckiej i Armii Rosyjskiej polegli w Pierwszej Wojnie Światowej 1914-1918. Uszanujmy to miejsce pamiętając o Polakach wcielonych do armii państw zaborczych poległych w bitwie nad rzeką Rawką 1914-1915”. Modlitwę ekumeniczną za dusze żołnierzy odmówili wspólnie duchowni: katolicki, ewangelicki i prawosławny. Pochowano szczątki żołnierzy, które wykopano podczas prac archeologicznych w ramach projektu “Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie 2014-2018”.

Tekst: TW, zdjęcia: TW.

Nocne zwiedzanie Twierdzy Modlin

7 Gru

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Narew, Wisła, a w zasadzie miejsce, w którym wody rzeki Narew wpływają do królowej polskich rzek Wisły to piękne okolice. Członkowie Klubu Turystyki Kajakowej „Tratwa” z łowickiego oddziału PTTK bardzo dobrze je znają, ponieważ wiele razy mieli sposobność tamtędy przepływać. Ale jest też coś co doskonale uzupełnia, wręcz łączy te miejsca, jest takim swoistym wspólnym mianownikiem. Tak, dokładnie, to Twierdza Modlin, czyli zespół fortyfikacji obronnych położonych na brzegu Narwi. Ten obiekt, w skład którego wchodzą ciągnące się na długości 2250 metrów koszary wojskowe, będące najdłuższym budynkiem w Europie, wielu Tratwowiczów widziało jedynie z poziomu wody siedząc w kajaku. W dniu 9 listopada 2018 roku nadarzyła się okazja, aby zmienić stan rzeczy i zwiedzić ten obiekt od środka, dlatego też w piątkowe popołudnie bardzo liczna grupa kajakarzy KTK „Tratwa” wraz z przyjaciółmi wybrała się na nocne zwiedzanie modlińskiej twierdzy. Zwiedzając obiekt i wsłuchując się w opowiadania przewodnika, można było przenieść się w tamte czasy. Czas trzech i pół godzin i pokonany na nogach dystans blisko trzynastu kilometrów to doskonała okazja do obejrzenia tego, co kryje w sobie ten niestety zaniedbany w dużej części obiekt. Dodatkowego smaczku podczas zwiedzania zapewniła gęsta mgła, która spowiła teren wokoło twierdzy dodając uroku w ten listopadowy wieczór. Podsumowując, była to świetna lekcja historii, której doświadczyć powinien każdy. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że łowicka grupa była najliczniejszą tego wieczoru grupą zorganizowaną. Reprezentowały ją następujące osoby: Emilia Strugińska, Dorota Wiśniewska, Mariusz Wiśniewski, Agnieszka Walczak, Tomasz Caban, Agnieszka Kolka, Anna Mostowska, Dorota Nowosad, Katarzyna Rokicka, Magdalena Ochmańska –Zrazek, Piotr Zrazek, Marlena Koza, Milena Wojda – Wróbel, Marcin Mróz, Miłosz Wróbel, Szymon Mróz, Marta Ogórek, Mariusz Znyk.

Tekst: Piotr Zrazek, zdjęcia: Piotr Zrazek, Tomasz Caban

 

Fascynujące spotkania z religią, historią i … modą!

7 Gru

18 listopada 2018 r. członkowie PTTK Oddział w Łowiczu, a wśród nich liczna grupa łowickich przewodników, udali się do Tumu aby uczestniczyć w promocji książki “TUM Jest” autorstwa ks. Piotra Nowaka – proboszcza parafii tamtejszej parafii. Promocja ta miała wyjątkowy charakter, gdyż odbywała się w murach romańskiej Archikolegiaty z XII w. Ks. Piotr Nowak przebywa w Tumie od 2015 r. i od początku świątynia ta zafascynowała go i dlatego możemy teraz czytać o jej historii przelanej na karty książki uzupełnione rysunkami wykonanymi ołówkiem. Na zakończenie promocji był czas na wspólne zdjęcie, jak podkreślił ks. Nowak, z zaprzyjaźnionymi przewodnikami z Łowicza.

Inny charakter miał wyjazd do Nieborowa, parę tygodni wcześniej 27 października. Tym razem łowiccy przewodnicy zostali zabrani w fascynującą podróż po świecie mody od końca XVIII wieku do początku wieku XX. Wędrówkę szlakiem “mody pań nieborowskich” przeprowadziła Barbara Szewczyk, asystent w Dziale Sztuki Muzeum w Nieborowie i Arkadii, reżyser filmowy i pasjonatka historii ubioru, która pokazała zgromadzonym jak zmieniał się strój kobiecy na przestrzeni wieków.

Obydwa te spotkania były dobrą lekcją szkoleniową, uzupełnieniem wiedzy, którą łowiccy przewodnicy przekazują turystom odwiedzającym nasz region. Dziękujemy!

Tekst: TW. zdjęcia PTTK Łowicz

 

IX Żarnowski Rajd z Mikołajem

2 Gru

Przy mroźnej pogodzie w sobotę dnia 1. grudnia odbył się kolejny raz Rajd z Mikołajem, organizowany od 9 lat przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego przy wsparciu Gminy Żarnów. Honorowym patronatem objął imprezę wójt gminy dr Krzysztof Nawrocki. Celem rajdu było kultywowanie tradycji św. Mikołaja, propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie nałogom, poznanie krajoznawcze okolic Żarnowa i integracja turystów pieszych. Sześciokilometrowa trasa wiodła z Żarnowa przez Paszkowice, Kolonię Paszkowice, Bronów do Domu Kultury w Żarnowie, gdzie zaplanowano uroczyste zakończenie. W rajdzie wzięło udział 124 osoby, dzieci z rodzicami ale także cztery zorganizowane drużyny szkolnych klubów PTTK: z Miedznej Drewnianej, Petrykóz, Przedborza i Żarnowa. Wśród turystów indywidualnych byli mieszkańcy Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Skarżyska Kamiennej. W trakcie zakończenia imprezy, odbył się konkurs z nagrodami o zwyczajach świątecznych, prowadzony w dwóch grupach wiekowych, dla najmłodszych do klasy czwartej oraz starszych uczestników od piątej klasy SP do trzeciej gimnazjum. W pierwszej grupie najlepszymi okazali się: Maja Kowalska i Malwina Bakalarz z Żarnowa, Zofia Brzózka z Petrykóz i Rafał Król z Piotrkowa Trybunalskiego (wszyscy z jednakową ilością punktów). W starszej grupie I miejsce zdobyła Wiktoria Strzelczyk z Przedborza, drugie  równorzędne miejsca otrzymały Wiktoria Dursiewicz i Oliwia Gągór z Przedborza oraz Jakub Koziński z Żarnowa. Miłym akcentem imprezy był występ sióstr Honczaruk ze Szkoły Podstawowej z Petrykóz, które pięknie zaśpiewały jedną z kolęd, wprowadzając uczestników w przedświąteczny nastrój. Mikołaj wręczył upominki występującym w konkursie i najmłodszym turystom w wieku od 2,5 do 4,5 lat. Nagrody i słodki poczęstunek, sponsorowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie. Wreszcie nastąpiła długo oczekiwana przez dzieci chwila tzn. wręczanie przez Mikołaja paczek ze słodyczami. Zanim zostały rozdane paczki, poszczególne drużyny miały za zadanie zaśpiewać kolędę. Zarówno drużyny, jak też rodzice z dziećmi robiły sobie pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem. Drużyny otrzymały dyplomy uczestnictwa a już na starcie, każdy z uczestników zaopatrzony został w plakietkę rajdowa z symbolicznym Mikołajem. Nasz Mikołaj wyróżnił też opiekunów drużyn drobnymi upominkami.  Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwała ekipa organizatorów w składzie: Maria Grzybowska, Sabina Kubiszewska, Hubert Szulc, Grażyna i Włodzimierz Szafińscy. Patrząc na zadowolone buzie dzieci mamy wrażenie, że rajd spełnił oczekiwania zarówno uczestników jak i organizatorów. A za rok będzie mały jubileusz – X Rajd i ponowne spotkanie turystów z  żarnowskim Mikołajem.

Włodzimierz Szafiński

Fot. – materiały organizatora.