XI Sejmik Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego – Kozienice 30 marca 2019 r.

9 Mar

Zapraszamy instruktorów krajoznawstwa województwa mazowieckiego oraz
krajoznawców i sympatyków PTTK z innych województw do udziału w XI Sejmiku Krajoznawczym Województwa Mazowieckiego.

Istnieje możliwość skorzystania z transportu z Warszawy do Kozienic i z powrotem w kwocie 45 zł/osobę. Organizatorem transportu jest:

PTTK Oddział „Mazowsze”

00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11

Kom. 601 327 633

http://www.pttk.com.pl

mazowsze@pttk.com.pl; litewska@pttk.com.pl