Spotkanie z poezją w Żarnowie

7 Mar

Jednym z ważnych działań Oddziału PTTK w Żarnowie w sferze kultury, jest organizowany od 23 lat Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”. Konkurs ten wspierają Urząd Gminy i Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie. Tegoroczna edycja odbyła się 6 marca w Żarnowskim Domu Kultury pod honorowym patronatem wójta gminy Żarnów Krzysztofa Nawrockiego. W konkursie wzięło udział 10 szkół z gmin Aleksandrów, Białaczów, Paradyż i Żarnów. Były to szkoły podstawowe z Aleksandrowa, Dąbrowy nad Czarną i Skotnik, Białaczowa i Petrykóz, Paradyża, Sokołowa i Wójcina oraz Żarnowa i Klewa. Po eliminacjach szkolnych, gdzie wyłoniono najlepszych recytatorów, szkoły mogły zgłaszać po dwóch uczniów w kategorii klas I – IV, V – VIII i klas gimnazjalnych. W pierwszej z tych kategorii wystąpiło 14 uczniów, w drugiej 10, w trzeciej 2 osoby. Każdy z występujących miał przygotowane dwa utwory poetyckie sławiące piękno krajobrazu naszej Ojczyzny. Wykonawcy recytowali wiersze m. in. Marii Konopnickiej, Adama Asnyka, Wandy Grodzieńskiej, Kazimierza Przerwy Tetmajera, Leopolda Staffa czy Bolesława Leśmiana. Wystąpienia uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca – Grażyna Szafińska, członkowie: Barbara Ciszewska, Barbara Dukat, Sylwia Jurczyk i Barbara Kantor. Natomiast konkurs poprowadziła Danuta Głowa.

W kategorii klas I – IV najlepszą okazała się Natalia Kazuła z Paradyża, II i III miejsce otrzymali Dawid Wilk i Sabina Wójcik z Żarnowa. Wyróżniono także: Oliwię Komor ze Skotnik, Angelikę Ślusarczyk z Klewa i Dorotę Barlińską z Aleksandrowa. W kategorii klas V – VIII, I miejsce uzyskała Aleksandra Grzywacz z Wójcina, II miejsce Monika Reszelewska z Białaczowa i III miejsce Amelia Wiaderna z Żarnowa, wyróżnienie otrzymała Martyna Berak ze Skotnik. W kategorii klas gimnazjalnych nie przyznano pierwszego miejsca, II i  III miejsca zdobyły Julia Grzywacz i Patrycja Pacyniak z Paradyża. Oprócz w/w, wręczono również nagrody specjalne: Martyna Berak otrzymała nagrodę od przewodniczącej komisji konkursowej Grażyny Szafińskiej, Amelia Wiaderna od radnej powiatu opoczyńskiego Marii Morawskiej, Aleksandra Grzywacz i Sabina Wójcik od Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie Ewy Borończyk oraz Dominik Wilk i Justyna Kazuła od dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie – Bożeny Kołtunowskiej. Przerwy  przeznaczone na obrady komisji, wypełnił czytaniem utworów poetyckich Przemysław Ciszewski – regionalista i poeta Ziemi Żarnowskiej. Wszyscy recytatorzy, ich opiekunowie, goście i członkowie komisji otrzymali  plakietki a laureaci oprócz nagród książkowych także okolicznościowe dyplomy. Wyróżniono również szkoły biorące udział w XXIII Przeglądzie Poezji „Krajobrazy Polskie” pamiątkowymi dyplomami.

Włodzimierz Szafiński