Śląskie zabytki techniki …

30 Paź

                 Od 2015 roku turyści z Oddziału PTTK w Żarnowie, realizują wycieczki krajoznawcze „Szlakiem zabytków techniki województwa śląskiego”. Jest to ciekawa trasa turystyki industrialnej w Polsce, prezentująca 42 obiekty w 26 miejscowościach Górnego Śląska związane z górnictwem, hutnictwem, energetyką, kolejnictwem, ceramiką, włókiennictwem, produkcją wody i przemysłem spożywczym. Dwa obiekty w Tarnowskich Górach: Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga od niedawna figurują na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ostatnia wyprawa z Żarnowa na Górny Śląsk, odbyła się w sobotę 27 października br. z udziałem 41 turystów. Tym razem zwiedziliśmy 6 kolejnych obiektów: Stary Młyn – Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach, Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie, Fabrykę Porcelany, Muzeum Hutnictwa Cynku oraz dwa osiedla górnicze Giszowiec i Nikiszowiec w Katowicach. W Starym Młynie w Żarkach zobaczyliśmy ekspozycję związaną z młynarstwem, bednarstwem, szewstwem, kołodziejstwem i piekarstwem. Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie, jest  unikatowym zakładem w skali europejskiej,  prezentuje cały cykl produkcji zapałek poczynając od drewnianego klocka po gotową paczkę. Można tu zobaczyć kolekcję zapałczanych pudełek z różnych części świata oraz galerię rzeźby z jednej zapałki. Fabryka Porcelany „Giesche” powstała w 1923 r. Do chwili obecnej, wyroby porcelanowe zdobione są ręcznie i wypalane w piecach ceramicznych. Oglądaliśmy m. in. kolekcję porcelany specjalnie produkowanej dla ambasad polskich na całym świecie. Zdecydowanie inny charakter miał następny zwiedzany obiekt, którym była walcownia cynku z zachowanym ciągiem technologicznym z 1904 r. W pomieszczeniach dawnej walcowni, oglądać można też kolekcję motocykli z lat 1903 – 1980 marek Harley – Davidson, Sokół, Indiana czy Junak. W innej części zakładu znajduje się wystawa silników okrętowych, spalinowych itp. Ostatnim akcentem wycieczki były osiedla wybudowane dla robotników kopalni „Giesche”, najpierw  Giszowiec – szereg parterowych domków z ogródkami, później Nikiszowiec – kwartały dwupiętrowych bloków połączonych charakterystycznymi przewiązkami nad wewnętrznymi ulicami. Obydwa osiedla stanowiły tło wielu filmów Kazimierza Kutza. Oprócz domów mieszkalnych na osiedlach wybudowano szereg budynków użyteczności publicznej. Dzięki przewodnikom oprowadzającym nas po poszczególnych obiektach, zyskaliśmy wiele cennych informacji związanych z historią przemysłową Górnego Śląska.

                                                                                                                            Włodzimierz Szafiński