RAJD NA ZIEMI PRZEDBORSKIEJ

8 Paź

Uczniowie szkolnych kół  turystycznych skupionych w Oddziale PTTK w Żarnowie  uczestniczyli w sobotę 6 października w rajdzie pieszym pod nazwą „ŚLADAMI KAZIMIERZA WIELKIEGO I NIEPODLEGŁEJ POLSKI”, który odbył się na Ziemi Przedborskiej – historycznie związanej z postacią Kazimierza Wielkiego, króla Polski,  który jak mówi przysłowie – „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. To na tych terenach wg historyków na polowania zapuszczał się Kazimierz Wielki, a przejazdem bywali Władysław Jagiełło i Zygmunt August.

Honorowy patronat nad imprezą objął Poseł na Sejm RP Krzysztof Maciejewski oraz Burmistrz Przedborza Miłosz Naczyński. Gospodarzem całej imprezy było SKKT- PTTK przy Szkole Podstawowej  im.  Kazimierza Wielkiego w Przedborzu przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zuzowach.

5-kilometrowe przejście rozpoczęło się przy leśniczówce w  miejscowości Reczków Stary na skraju  Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Trasa prowadziła przez Staw Poręba do miejscowości Zuzowy, gdzie miało miejsce zakończenie rajdu. Jedna z legend związanych z wioską mówi o tym, że nazwa Zuzowy powstała z przekształcenia słów „żurawie”, „żurawy” gdyż w dawnych czasach były to podmokłe tereny zamieszkane przez ptaki – żurawie.

Na mecie wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali smaczny posiłek, po którym odbyły się konkursy w 3 kategoriach wiekowych – konkurencje sportowe dla uczniów klas I-III i 2 konkursy wiedzy dla uczniów klas IV-VI i VII-VIII + III klasy gimnazjum. Pytania dotyczyły wiedzy nt. historii Polski w okresie panowania Kazimierza Wielkiego, Ziemi Przedborskiej, ochrony krajobrazu na przykładzie Przedborskiego Parku Krajobrazowego oraz początków drogi do niepodległości Polski (1914 – 1918). Konkursy rozgrywane były w  3 – osobowych drużynach, a zwycięzcy otrzymali ciekawe nagrody i medale. Była też okazja do przekazania legitymacji PTTK nowym członkom Towarzystwa. Prezes O/PTTK w Żarnowie, Włodzimierz Szafiński wręczył uprzednio zdobyte odznaki turystyki pieszej: Renacie Piskorz z Radomska- brązową a Annie Olszewskiej i Nikoli Piotrowskiej z Miedznej Drewnianej „popularne” OTP. Za uczestnictwo w rajdzie każda drużyna otrzymała dyplom.

Rajd jako forma czynnego wypoczynku, odbywający się w przepięknej jesiennej scenerii spełnił swoje zadanie. Był sposobnością do poznania walorów małego zakątka woj. łódzkiego poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą i miejscami historycznymi oraz okazją do uczczenia 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę .W rajdzie wzięło udział ponad 170 turystów ze szkół w Białaczowie, Miedznej Drewnianej, Petrykozach, Piotrkowie Trybunalskim, Przedborzu, Radomsku, Szczercowie i Żarnowie.

Organizatorom tej corocznie organizowanej na wysokim poziomie imprezy składamy serdeczne podziękowanie!

Barbara Kotyla i Beata Olejniczak – opiekunki SKKT–PTTK w Szczercowie

 

Fot.: Urszula Jędrasik – PTTK Żarnów