Kolejna wycieczka po powiecie opoczyńskim

9 Gru

                  Tym razem Oddział PTTK w Żarnowie, zorganizował wycieczkę krajoznawczą do gminy Poświętne, aby zwiedzić obiekty zaliczane do Odznaki Krajoznawczej Powiatu Opoczyńskiego. Były to: drewniany młyn wodny we Fryszerce, Szaniec „Hubala” k/Anielina, kościół i klasztor filipinów w Studziannej – Poświętnem, obelisk w pobliżu nieistniejącej leśniczówki Bielawy oraz kapliczka i zabytkowe domy w Brudzewicach. Przewodnikiem po terenie gminy był dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Adam Grabowski. Po spotkaniu z dyrektorem, uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzenia wystawy czasowej „Opoczyńskie drogi do niepodległości”, eksponowanej w muzeum z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomimo niezbyt korzystnych prognoz pogodowych zapowiadanych na sobotę 8 grudnia, dzień okazał się bezdeszczowy i niezbyt zimny co sprzyjało spokojnemu zwiedzaniu. Przy Szańcu „Hubala” był czas i miejsce na krótkie przedstawienie postaci Henryka Dobrzańskiego, niezłomnego żołnierza, który walczył z Niemcami od września 1939 do kwietnia 1940 roku i zginął w pobliżu Anielina. Będąc w miejscu, w którym niegdyś stała leśniczówka Bielawy, uczestnicy wycieczki zobaczyli miejsce ostatniej wigilii Hubala i jego oddziału w 1939 roku, po której pojawili się na pasterce w kościele w Studziannej – Poświętnem. Od kilku lat w pierwszy piątek grudnia, organizowana jest tutaj przez szkołę jego imienia z Radomia i leśników, symboliczna „Hubalowa Wigilia”. Stąd przy obelisku zobaczyliśmy dwie choinki ubrane świątecznymi ozdobami, a także wieniec i znicze z dnia 7 grudnia. W naszej wycieczce wzięło udział 29 osób, z czego większość zwiedzała już poszczególne obiekty krajoznawcze z innych gmin powiatu opoczyńskiego. Warto podkreślić, że w roku 2018 Oddział PTTK w Żarnowie zweryfikował 45 Odznak Krajoznawczych Powiatu Opoczyńskiego, w tej liczbie 23 zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie. Pozostałe 22 sztuki odznak uzyskali w większości członkowie Oddziału PTTK w Żarnowie. Po sobotniej wyprawie zdobyli je: Witold Chotecki, Adam Grabowski, Urszula Jędrasik, Teresa Wilk, Małgorzata Podlewska, Małgorzata i Jan Szewczykowie, Ilona Bakalarz – Jończyk, Czesław Szwedkowicz i Jacek Wojciechowski. Zbiorowa wycieczka z przewodnikiem po trzech gminach powiatu tzn. Mniszków, Paradyż i Żarnów, zostanie przeprowadzona w 2019 roku.

Włodzimierz Szafiński

 

Fot. Barbara Kalinowska

Sypnęło książkami od łowickiego PTTK

7 Gru

Rok 2018 był wyjątkowo urodzajny w książki wydawane przez członków łowickiego PTTK. Już na początku roku ukazała się publikacja „Księżackim szlakiem. Działalność PTTK Oddział w Łowiczu w latach 2013-2017”. Książka została opracowana przez liczący dziesięć osób zespół redakcyjny członków PTTK. Publikacja przybliża dzieje organizacji w ostatnich latach, imprezy okolicznościowe i cykliczne oraz kalendarium wydarzeń i liczne zdjęcia z życia oddziału. W tym samym czasie ukazała się publikacja Krzysztofa M. Wiśniewskiego „O Jakubie Roszku i jego czasach w 450 rocznicę urodzin Łowiczanina, który został burmistrzem Krakowa”. Zeszyt przybliża dzieje rodziny Roszków i jej związki z Łowiczem i Krakowem.

Kolejną książką związaną z regionem łowickim była publikacja opracowana przez Agnieszkę Walczak „Zarys dziejów parafii Sobota. Jubileusz 500-lecia Kościoła pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sobocie”. Książka na prawie 120 stronach przybliża dzieje Soboty i tamtejszej parafii, dzieje kościoła i jego wyposażenie. Inną niezmiernie ważną książką jest monografia autorstwa dr Katarzyny Skierskiej-Pięty „Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Boczki Chełmońskie”. Publikacja przybliża prawie 45-letnią działalność jednego z najbardziej znanych łowickich zespołów ludowych. Zawiera obszerne dzieje zespołu oraz kalendarium jego działalności. Całość została wzbogacona dziesiątkami barwnych i czarno-białych fotografii.

Dwie kolejne książki dotyczyły tematyki niepodległościowej i wpisywały się w hasło PTTK „Na szlakach Niepodległości”. Pierwszą była praca doktorska Katarzyny Piotrkiewicz “Stanisław Rotstad (1895-1994). Lekarz, żołnierz, humanista”, dotycząca niezmiernie ważnej i ciekawej postaci “Łowickiego Judyma”. Ponad 230 stronicowa publikacja zawiera biografię bohatera, zaczynając od życia dziecięcego, rodzinnego i prywatnego przez karierę żołnierską i lekarską, a na pasjach i legendzie kończąc. Całość zawiera obszerny materiał zdjęciowy. Kolejną publikacją były wspomnienia „Stefan Cieślak. P.O.W. i rozbrojenie okupantów na Ziemi Łowickiej” w opracowaniu Zdzisława Kryściaka. Publikacja poza wspomnieniami bohatera rozbrajającego z oddziałami POW Niemców w Łowiczu zawiera zarys okoliczności rodzącej się niepodległości oraz obszerną biografię płk. Stefana Cieślaka.

W sumie członkowie PTTK w Łowiczu w 2018 roku wydali sześć publikacji książkowych, wnoszących wiele nowych informacji i ciekawostek do historii regionalnej i krajoznawstwa polskiego.

Tekst: ZK, zdjęcia: lowiczanin.info, K. Kryściak, T. Caban

T. Caban
T. Caban

Ossuarium Wielkiej Wojny w Joachimowie Mogiłach

7 Gru

W dniu 01.12.2018 r. w lesie w Joachimowie Mogiłach członkowie łowickiego oddziału PTTK uczestniczyli w niezwykłej uroczystości pochówku szczątków żołnierzy armii niemieckiej i armii rosyjskiej, poległych w okresie I Wojny Światowej w rejonie rzeki Rawki. Na kamieniu, który wskazuje miejsce utworzenia Ossuarium Wielkiej Wojny umieszczono napis: „Tu spoczywają żołnierze Armii Niemieckiej i Armii Rosyjskiej polegli w Pierwszej Wojnie Światowej 1914-1918. Uszanujmy to miejsce pamiętając o Polakach wcielonych do armii państw zaborczych poległych w bitwie nad rzeką Rawką 1914-1915”. Modlitwę ekumeniczną za dusze żołnierzy odmówili wspólnie duchowni: katolicki, ewangelicki i prawosławny. Pochowano szczątki żołnierzy, które wykopano podczas prac archeologicznych w ramach projektu “Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie 2014-2018”.

Tekst: TW, zdjęcia: TW.

Nocne zwiedzanie Twierdzy Modlin

7 Gru

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Narew, Wisła, a w zasadzie miejsce, w którym wody rzeki Narew wpływają do królowej polskich rzek Wisły to piękne okolice. Członkowie Klubu Turystyki Kajakowej „Tratwa” z łowickiego oddziału PTTK bardzo dobrze je znają, ponieważ wiele razy mieli sposobność tamtędy przepływać. Ale jest też coś co doskonale uzupełnia, wręcz łączy te miejsca, jest takim swoistym wspólnym mianownikiem. Tak, dokładnie, to Twierdza Modlin, czyli zespół fortyfikacji obronnych położonych na brzegu Narwi. Ten obiekt, w skład którego wchodzą ciągnące się na długości 2250 metrów koszary wojskowe, będące najdłuższym budynkiem w Europie, wielu Tratwowiczów widziało jedynie z poziomu wody siedząc w kajaku. W dniu 9 listopada 2018 roku nadarzyła się okazja, aby zmienić stan rzeczy i zwiedzić ten obiekt od środka, dlatego też w piątkowe popołudnie bardzo liczna grupa kajakarzy KTK „Tratwa” wraz z przyjaciółmi wybrała się na nocne zwiedzanie modlińskiej twierdzy. Zwiedzając obiekt i wsłuchując się w opowiadania przewodnika, można było przenieść się w tamte czasy. Czas trzech i pół godzin i pokonany na nogach dystans blisko trzynastu kilometrów to doskonała okazja do obejrzenia tego, co kryje w sobie ten niestety zaniedbany w dużej części obiekt. Dodatkowego smaczku podczas zwiedzania zapewniła gęsta mgła, która spowiła teren wokoło twierdzy dodając uroku w ten listopadowy wieczór. Podsumowując, była to świetna lekcja historii, której doświadczyć powinien każdy. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że łowicka grupa była najliczniejszą tego wieczoru grupą zorganizowaną. Reprezentowały ją następujące osoby: Emilia Strugińska, Dorota Wiśniewska, Mariusz Wiśniewski, Agnieszka Walczak, Tomasz Caban, Agnieszka Kolka, Anna Mostowska, Dorota Nowosad, Katarzyna Rokicka, Magdalena Ochmańska –Zrazek, Piotr Zrazek, Marlena Koza, Milena Wojda – Wróbel, Marcin Mróz, Miłosz Wróbel, Szymon Mróz, Marta Ogórek, Mariusz Znyk.

Tekst: Piotr Zrazek, zdjęcia: Piotr Zrazek, Tomasz Caban

 

Fascynujące spotkania z religią, historią i … modą!

7 Gru

18 listopada 2018 r. członkowie PTTK Oddział w Łowiczu, a wśród nich liczna grupa łowickich przewodników, udali się do Tumu aby uczestniczyć w promocji książki “TUM Jest” autorstwa ks. Piotra Nowaka – proboszcza parafii tamtejszej parafii. Promocja ta miała wyjątkowy charakter, gdyż odbywała się w murach romańskiej Archikolegiaty z XII w. Ks. Piotr Nowak przebywa w Tumie od 2015 r. i od początku świątynia ta zafascynowała go i dlatego możemy teraz czytać o jej historii przelanej na karty książki uzupełnione rysunkami wykonanymi ołówkiem. Na zakończenie promocji był czas na wspólne zdjęcie, jak podkreślił ks. Nowak, z zaprzyjaźnionymi przewodnikami z Łowicza.

Inny charakter miał wyjazd do Nieborowa, parę tygodni wcześniej 27 października. Tym razem łowiccy przewodnicy zostali zabrani w fascynującą podróż po świecie mody od końca XVIII wieku do początku wieku XX. Wędrówkę szlakiem “mody pań nieborowskich” przeprowadziła Barbara Szewczyk, asystent w Dziale Sztuki Muzeum w Nieborowie i Arkadii, reżyser filmowy i pasjonatka historii ubioru, która pokazała zgromadzonym jak zmieniał się strój kobiecy na przestrzeni wieków.

Obydwa te spotkania były dobrą lekcją szkoleniową, uzupełnieniem wiedzy, którą łowiccy przewodnicy przekazują turystom odwiedzającym nasz region. Dziękujemy!

Tekst: TW. zdjęcia PTTK Łowicz

 

IX Żarnowski Rajd z Mikołajem

2 Gru

Przy mroźnej pogodzie w sobotę dnia 1. grudnia odbył się kolejny raz Rajd z Mikołajem, organizowany od 9 lat przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego przy wsparciu Gminy Żarnów. Honorowym patronatem objął imprezę wójt gminy dr Krzysztof Nawrocki. Celem rajdu było kultywowanie tradycji św. Mikołaja, propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie nałogom, poznanie krajoznawcze okolic Żarnowa i integracja turystów pieszych. Sześciokilometrowa trasa wiodła z Żarnowa przez Paszkowice, Kolonię Paszkowice, Bronów do Domu Kultury w Żarnowie, gdzie zaplanowano uroczyste zakończenie. W rajdzie wzięło udział 124 osoby, dzieci z rodzicami ale także cztery zorganizowane drużyny szkolnych klubów PTTK: z Miedznej Drewnianej, Petrykóz, Przedborza i Żarnowa. Wśród turystów indywidualnych byli mieszkańcy Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Skarżyska Kamiennej. W trakcie zakończenia imprezy, odbył się konkurs z nagrodami o zwyczajach świątecznych, prowadzony w dwóch grupach wiekowych, dla najmłodszych do klasy czwartej oraz starszych uczestników od piątej klasy SP do trzeciej gimnazjum. W pierwszej grupie najlepszymi okazali się: Maja Kowalska i Malwina Bakalarz z Żarnowa, Zofia Brzózka z Petrykóz i Rafał Król z Piotrkowa Trybunalskiego (wszyscy z jednakową ilością punktów). W starszej grupie I miejsce zdobyła Wiktoria Strzelczyk z Przedborza, drugie  równorzędne miejsca otrzymały Wiktoria Dursiewicz i Oliwia Gągór z Przedborza oraz Jakub Koziński z Żarnowa. Miłym akcentem imprezy był występ sióstr Honczaruk ze Szkoły Podstawowej z Petrykóz, które pięknie zaśpiewały jedną z kolęd, wprowadzając uczestników w przedświąteczny nastrój. Mikołaj wręczył upominki występującym w konkursie i najmłodszym turystom w wieku od 2,5 do 4,5 lat. Nagrody i słodki poczęstunek, sponsorowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie. Wreszcie nastąpiła długo oczekiwana przez dzieci chwila tzn. wręczanie przez Mikołaja paczek ze słodyczami. Zanim zostały rozdane paczki, poszczególne drużyny miały za zadanie zaśpiewać kolędę. Zarówno drużyny, jak też rodzice z dziećmi robiły sobie pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem. Drużyny otrzymały dyplomy uczestnictwa a już na starcie, każdy z uczestników zaopatrzony został w plakietkę rajdowa z symbolicznym Mikołajem. Nasz Mikołaj wyróżnił też opiekunów drużyn drobnymi upominkami.  Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwała ekipa organizatorów w składzie: Maria Grzybowska, Sabina Kubiszewska, Hubert Szulc, Grażyna i Włodzimierz Szafińscy. Patrząc na zadowolone buzie dzieci mamy wrażenie, że rajd spełnił oczekiwania zarówno uczestników jak i organizatorów. A za rok będzie mały jubileusz – X Rajd i ponowne spotkanie turystów z  żarnowskim Mikołajem.

Włodzimierz Szafiński

Fot. – materiały organizatora.

 

Alicja Grabska i Marzena Ogorzelska – Nauczycielami Kraju Ojczystego

29 Lis

                W środę, 28 listopada br. w gmachu MEN odbyła się uroczystość wręczenia tytułu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Nagroda ta przyznawana jest od sześciu lat przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Szczególne wyróżnienie otrzymało w tym roku 34 nauczycieli. Wśród nich uhonorowane zostały kol. Alicja Grabska z Oddziału PTTK w Żarnowie i kol. Marzena Ogorzelska – nauczycielka, na co dzień, pracująca na terenie Gminy Sokolniki w powiecie wieruszowskim.

Uczestnicy gali otrzymali list gratulacyjny Minister Edukacji Narodowej w uznaniu za szczególne zasługi w pracy edukacyjno-wychowawczej, której celem jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci oraz młodzieży.

Wręczając nagrody, wiceminister edukacji Marzena Machałek podziękowała nauczycielom za ich osiągnięcia wychowawcze w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze reprezentował prezes Jacek Potocki.

Pracą z młodzieżą, która ma na celu upowszechnianie wiedzy o ojczyźnie, zajmuje się wiele osób. Dzięki ich pracy, młodzież i dorośli poznają i rozumieją, na czym polega specyfika różnych regionów naszego kraju. „Nauczyciele Kraju Ojczystego” są promotorami patriotyzmu lokalnego i ogólnokrajowego. Na wiele sposobów upowszechniają wśród swoich uczniów wiedzę o małej i dużej ojczyźnie, zaszczepiają w nich ciekawość kraju i entuzjazm wobec jego ciągłego poznawania.

Pierwsze w historii wręczenie tytułów i medali „Nauczyciel Kraju Ojczystego” miało miejsce w dniu 20 września 2011 roku.

Nagroda ta została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w uznaniu dla specjalnych zasług nauczycieli i innych osób, które w sposób systematyczny prowadzą działania upowszechniające turystykę i krajoznawstwo w Polsce w środowisku dzieci i młodzieży.

Zgodnie z ustaleniami regulaminu, taki medal i tytuł może zostać przyznany osobie, która przynajmniej od dziesięciu lat czynnie pracuje z dziećmi i młodzieżą.

Poza tym regulamin zawiera również szereg wytycznych, które są brane pod uwagę przy przyznawaniu wyróżnienia. Są to miedzy innymi:

  • „szczególne osiągnięcia kandydatów prowadzących Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne lub sprawujących opiekę nad ich działalnością w zakresie kształtowania w młodym pokoleniu nawyków aktywnego poznawania i uprawiania różnych form turystyki i poznawania kraju ojczystego;
  • udokumentowane osiągnięcia w organizowaniu i udziale wychowanków w poszczególnych etapach konkursów krajoznawczo-turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, w tym w szczególności konkursów organizowanych przez PTTK: Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym PTTK, Konkursie Krasomówczym, Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”;
  • szczególne zaangażowanie i wieloletnia aktywność w zakresie organizowania i prowadzenia różnych form turystyki dzieci i młodzieży;
  • dodatkowo pożądanym jest, by kandydat do wyróżnienia uhonorowany został Medalem Komisji Edukacji Narodowej”.

Marzena Ogorzelska jest nauczycielem z 29 letnim stażem. W Zespole Szkół w Sokolnikach pracuje od 1 września 2005 roku, jako nauczyciel geografii i informatyki. Od początku swojej pracy jest bardzo zaangażowana w różne formy działalności krajoznawczo-turystycznej. Od 2006 roku przygotowuje uczniów do udziału w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno- Krajoznawczym. Pięciokrotnie uczniowie zdobyli I miejsca w eliminacjach wojewódzkich i reprezentowali województwo łódzkie w finałach centralnych: Żary – 2007, Biłgoraj – 2009, Świeradów Zdrój – 2012, Elbląg – 2013, Barlinek – 2014. Największym sukcesem było zajęcie przez uczniów II miejsca w Finale Centralnym OMTTK w Elblągu, IV w Świeradowie Zdroju i V w Barlinku. Udział uczniów w konkursach na szczeblu wojewódzkim i centralnym to nie tylko zmagania z testami i konkurencjami turniejowymi, to również okazja do zawarcia nowych znajomości, do poznania pięknych i odległych regionów Polski.

Pierwsze sukcesy w OMTTK były inspiracją do założenia Szkolnego Koła Turystyczno Krajoznawczego PTTK przy Gimnazjum w Sokolnikach. Koło oficjalnie zostało zarejestrowanie przy Oddziale PTTK ZIEMIA WIERUSZOWSKA w marcu 2011 roku, opiekunem koła została Marzena Ogorzelska i jest do dzisiaj. Koleżanka prowadzi społecznie zajęcia pozalekcyjne. W ramach zajęć uczniowie poznają własny region, pogłębiają wiedzę o Polsce, aktywnie uczestniczą w upowszechnianiu krajoznawstwa na forum szkoły oraz środowiska. Uczestnicząc w wycieczkach pogłębiają swoją wiedzę o otaczającym go świecie, promują region, w którym mieszkają. SKKT organizuje imprezy cieszące się dużym zainteresowaniem w szkole. Największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy na Światowe Dni Turystyki, jednodniowe wycieczki autokarowe, rajdy rowerowe lub wyjazdy na targi turystyczne. SKKT prowadzi kronikę SKKT PTTK oraz gablotę informacyjną, opisuje miejsca i tworzy dokumentację fotograficzną najbliższej okolicy. Artykuły ukazują się w lokalnej prasie, w Kwartalniku Krajoznawczym „Wędrownik”, na stronie internetowej szkoły i gminy.

Pod kierunkiem kol. Marzeny Ogorzelskiej uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”. W kategorii prac literackich, za prace pt. „Kapliczki mojej okolicy” oraz „Historia wciąż żyje” dwukrotnie uczennica zajęła I miejsce w województwie łódzkim oraz II i III miejsce w Polsce, biorąc udział w Zlocie Laureatów Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” w Radzyniu Podlaskim (2011r.) i Tarnowie (2013r).

Przygotowuje uczniów do Konkursów Wiedzy o Województwie Łódzkim i Polsce na szczeblu rejonowym i wojewódzkim. W 2012 roku uczennica została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii, w 2014 dwóch uczniów zostało finalistami Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno- Turystycznego „Przez lądy, morza i oceany…- Polska i województwo łódzkie”.

Współpracuje z Oddziałem PTTK Ziemia Wieruszowska, z kołami SKKT PTTK przy Oddziale Ziemia Wieruszowska, współorganizuje imprezy turystyczne: konkursy, rajdy rowerowe, współtworzy i konsultuje różne materiały multimedialne. Tworzy i uzupełnia Biblioteczkę Krajoznawczą obejmującą: książki, przewodniki, foldery, albumy, plakaty oraz własne opracowania.

 

Alicja Grabska jest nauczycielką z 34-letnim stażem pracy zawodowej. Mieszka w Opocznie, pracuje w niewielkiej wiejskiej Szkole Podstawowej w Petrykozach gm. Białaczów. Jest nauczycielką nauczania zintegrowanego oraz przyrody. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie nauczania języka angielskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego oraz terapii pedagogicznej. Stopień nauczyciela dyplomowanego z wyróżnieniem otrzymała w 2004 r. Oprócz typowych obowiązków dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych angażuje się w pozyskiwanie dla szkoły środków finansowych uczestnicząc w tworzeniu i realizacji projektów pedagogicznych, przyrodniczo- ekologicznych i obywatelskich. Od 24 lat pełni funkcję opiekuna SKO. Za pracę na rzecz edukacji ekonomicznej  i upowszechniania idei oszczędzania wśród uczniów otrzymała od Zarządu PKO Bank Polski S.A. w Warszawie w 2006r. srebrną, a w 2009r. złotą odznakę SKO.

Ponad 10 lat temu na terenie placówki założyła Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne przyłączając się do jedynego, działającego na terenie wiejskim Oddziału PTTK w Żarnowie . Od 2009r. pełni w nim rolę Przewodniczącej Komisji Ochrony Przyrody. W 2012r. uzyskała stopień Instruktora Ochrony Przyrody. Zdobytą wiedzę i umiejętności przekazuje swoim podopiecznym jak i na oddziałowych kursach, szkoleniach i konferencjach. W 2016r. była vice-komandorem VI Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Przyrodników w Przedborzu.  Promując turystykę i krajoznawstwo wśród dzieci i młodzieży szkolnej, dorosłych i przyjaciół organizuje rajdy i uczestniczy z nimi w podobnych przedsięwzięciach zaprzyjaźnionych Oddziałów PTTK, wędruje po szlakach turystycznych regionu i Polski. Wyjeżdża z uczniami na coroczne Ogólnopolskie Zloty Młodzieży Wiejskiej PTTK, aktywnie uczestniczy w regionalnych obchodach Światowych Dni Turystyki oraz Międzynarodowych Targach Turystycznych w Łodzi. Ponadto przygotowuje uczniów do konkursów krasomówczych i plastycznych, organizuje wycieczki, wyjazdy do kina, muzeów i teatru, wdrażając zasady tolerancji, szacunku oraz właściwego zachowania w miejscach publicznych.  Za te działania została uhonorowana dyplomami Oddziału PTTK w Żarnowie oraz srebrną i złotą odznaką ZG PTTK „ Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, a także Odznaką Honorową Ministerstwa Sportu i Turystyki „ Za Zasługi dla Turystyki”. W 2017r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymała „Medal Komisji Edukacji Narodowej”.

 

Rafał Dąbik

 

Ogólnopolski sejmik o zabytkach

25 Lis
Laureaci konkursu literackiego

 

W siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, odbył się w sobotę 24 listopada br. ogólnopolski sejmik zorganizowany przez miejscowy O/PTTK. Hasłem wiodącym było 100 lat opieki nad zabytkami w niepodległej Polsce, ale również okazją do organizacji był jubileusz 60-lecia powstania Komisji Opieki nad Zabytkami przy O/PTTK w Końskich. W sejmiku wzięła udział sześcioosobowa delegacja członków PTTK w Żarnowie (Barbara i Przemysław Ciszewscy, Urszula Jędrasik, Cezary Król oraz Grażyna i Włodzimierz Szafińscy). Uczestnicy sejmiku mogli zwiedzić okolicznościową wystawę pt. „Legionów droga do niepodległości”, zobaczyć wyróżnione prace konkursu „Ocalić od zapomnienia” oraz pamiątki i dokumenty KOnZ PTTK w Końskich z lat 1958 do 2018. Sejmik otworzył prezes PTTK w Końskich Wojciech Pasek, prezentując działania komisji opieki nad zabytkami w tym mieście w minionym 60-leciu. Wręczone zostały wyróżnienia i odznaczenia oraz nastąpiło podsumowanie konkursu „Ocalić od zapomnienia”. Miło poinformować, że wyróżnienie w dziedzinie literatury za wiersz „Ratujmy skarby koneckiej przeszłości” otrzymała Grażyna Szafińska z Żarnowa. Po części uroczystej przyszedł czas na część referatową, którą zainicjował prof. Franciszek Midura wystąpieniem „Społeczna opieka nad zabytkami na terenach polskich do 1918 r.” Drugim referentem była Katarzyna Sikora z Uniwersytetu Gdańskiego, mówiąca o „Społecznej opiece nad zabytkami w polskim prawodawstwie”, a trzecim dr Andrzej Rembalski z Wszechnicy Kieleckiej, przedstawiający temat „Zabytki przemysłu i techniki w woj. kieleckim w latach 1918 – 1998”.
Uczestnicy sejmiku otrzymali od organizatorów materiały krajoznawcze o Końskich i woj. świętokrzyskim oraz cenną pamiątkę, którą jest pamiątkowy medal okolicznościowy. W ramach wystąpień zaproszonych gości, prezes O/PTTK w Żarnowie przekazał puchar na ręce przewodniczącej KOnZ przy PTTK w Końskich Marzeny Kwiecińskiej – Cisak wraz z gratulacjami i życzeniami dalszej owocnej działalności. Podsumowując: sejmik był b. dobrze przygotowany pod względem merytorycznym, ciekawe referaty wzbogaciły wiedzę zgromadzonych słuchaczy, była też okazja do spotkania przyjaciół i wymiany doświadczeń.

Włodzimierz Szafiński

 

PTTK Żarnów w 100 – lecie niepodległości

24 Lis

Obchodzona w tym roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, dała asumpt do organizacji imprez turystycznych, artystycznych itp. przedsięwzięć realizowanych w całym kraju. Stąd też hasłem programowym Towarzystwa na 2018 rok jest „Z PTTK na szlakach niepodległości”. Mając to uwadze Oddział PTTK w Żarnowie, podjął szereg działań związanych z w/w hasłem. Były to np. wieloetapowa wycieczka piesza „100 km na 100 – lecie niepodległości”, śpiewanie pieśni legionowych podczas zakończenia Rajdu Rodzinnego wokół Żarnowa, Rajd „Śladami Kazimierza Wielkiego i Niepodległej Polski”, czy kolejny już XXII Rajd Niepodległości. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej wzięły także udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Pierwsze kroki młodego patrioty”, zorganizowanym przez ZG PTTK  w Warszawie. Również w ramach projektu „PTTK na szlakach niepodległości” Towarzystwo zaproponowało w dniach 3 – 4 listopada br. warsztaty questowe w Warszawie, które ukończył Cezary Król reprezentujący O/PTTK w Żarnowie. Podsumowanie działań związanych z projektem „Na szlakach niepodległości”  w Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym odbyło się w dniu 16 listopada br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie. Wśród wyróżnionych środowisk z całej Polski, znalazł się również Oddział PTTK w Żarnowie, którego prezes odebrał okolicznościowy dyplom – podziękowanie. W podziękowaniu podpisanym przez prezesa ZG PTTK Jacka Potockiego i koordynatora projektu Jolantę Śledzińską, widnieje  tekst: „za aktywny i twórczy udział w realizacji programowego hasła Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego na rok 2018 „Na szlakach niepodległości ”. Podczas uroczystego spotkania w Warszawie, nastąpiło również podsumowanie wspomnianego wcześniej ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Pierwsze kroki młodego patrioty”, w  którym w kategorii wiekowej  12 – 15 lat, pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Kata. Ola jest  członkiem naszego Oddziału i należy do SKKT – PTTK przy Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej. Jej praca pt. „Polska w naszych rękach”, znalazła uznanie sześcioosobowego jury pod przewodnictwem Ryszarda Kunce. Warto wspomnieć, że na  konkurs nadesłano 234 prace z całej Polski. Uczestniczący w spotkaniu mogli obejrzeć dzieła laureatów konkursu plastycznego, a także wystawy „Poznajemy Niepodległą – od krajoznawstwa retro do krajoznawstwa 2.0” i „Z książkami wydawnictwa „Kraj” na szlakach niepodległości”.

Włodzimierz Szafiński

„100 km na 100-lecie” w Klubie Turystyki Kolarskiej „Szprycha”

23 Lis

            Członkowie KTK „Szprycha” działającego przy łowickim oddziale PTTK i miłośnicy turystyki rowerowej  postanowili uczcić 100-lecie Odzyskania Niepodległości organizując wycieczkę rowerową „100 km na 100-lecie”. 12 listopada o godz. 8.00 wyruszyli spod pomnika Józefa Piłsudskiego. Większość trasy przebiegała znakowanym czerwonym szlakiem rowerowym „Szable i bagnety”. Na mijanych cmentarzach wojennych oraz przy pomnikach symbolizujących miejsca bitew i potyczek, uczestnicy zapalali znicze oddając w ten sposób cześć poległym w walce o wolność Polski. Do Łowicza powrócili ok. godz. 16.30 i zakończyli swoją rowerową wędrówkę przy pomniku Synom Ziemi Łowickiej na Starym Rynku. Wszystkim gratulujemy przejechanych ponad 100 km, a w szczególności: jedynej w tym gronie kobiecie, pani Renacie, niedoścignionemu w ilości przejechanych kilometrów Eligiuszowi oraz tym, którzy pobili swoje rekordy długości trasy: p. Renacie, Rafałowi i Andrzejowi.

Materiały organizatora: